Bestelformulier ‘Ken je haar’ door Vrouw & Co

Uw kaarten liggen 9 december vanaf 19.15 uur klaar in Theater CulturA, Dorpsstraat 7 - 2631 CR Nootdorp. Aanvang 20.00 uur. Maak het juiste bedrag over op gironummer: NL 75 INGB 0003454101 t.n.v. Optreden Vrouw & Co.